คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l
สารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    งานเลี้ยงส่ง ผอ.ธงชัย เหมเกียรติกุล
    ประเมินผลงาน ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    การทำขนมจากงานใบตอง
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
แบบสำรวจ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
นาฬิกาออนไลน์
block_l
สถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
shownew
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ถึง 7 จากทั้งหมด 20 หัวข้อ | หน้า 1 2 3

เรื่อง >> นับถอยหลังสอบ O-NET

นับถอยหลัง
สอบ O-NET ชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561

เริ่มสอบ วันเสาร์ ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561


เรื่อง >> สอบปลายภาคเรียน 1/2561

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561


เรื่อง >> กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันศุกร์ ที่ 20 เดือน เมษายน  พ.ศ.2561


เรื่อง >> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD)
ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย

ผู้รายงาน นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ พุทธศักราช 2558

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี้  

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


เรื่อง >> คำขวัญวันเด็กชาติ ประจำปี 2561

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


เรื่อง >> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูไกรลาส จิบจันทร์

ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แก่ผู้สนใจ

ของคุณครูไกรลาส  จิบจันทร์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

1. คู่มือนักเรียน1  

2. คู่มือนักเรียน2 

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพุธ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560


เรื่อง >> ทัศนศึกษา 2560

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 09 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2561 Design and Build  โดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)