facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
12:48:52

block_l
Show member
  ฝ่ายบริหารโรงเรียน

 

นายวิชิต  ไตรสรณกุล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

 

นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการบริหาร

นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสมาน  ศรีใสย์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายนิตินันต์  โพธิ์จิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)