facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
14-11-2019
03:57:36

block_l
Show member
  ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ชื่ออาคาร
ประเภทอาคาร
ลักษณะอาคาร
จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องพิเศษ
รวมทั้งหมด
โรงอาหาร
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
0
0
0
อาคารเรียน 216ล (ปรับปรุง29)
อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร คสล. 3 ชั้น
14
2
16
อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ค
อาคารเอนกประสงค์
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
1
1
2
อาคารเบ็ดเสร็จ ข
อื่นๆ ระบุ
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
3
2
5
อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ
อื่นๆ ระบุ
อาคาร คสล. 2 ชั้น
8
0
8
อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ
อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
12
0
0
หอประชุม
อาคารเอนกประสงค์
อาคาร ชั้นเดียว
1
2
3

 

สภาพอาคารเรียน และอาคารประกอบ

 

ป้ายโรงเรียนผักแพววิทยา

 

ป้ายยินดีต้อนรับหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

ฐานพระ

 

อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ค

 

อาคารเรียน 216ล แบบ 3 ชั้น 14 ห้องเรียน

 

อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

 

อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

 

อาคารเบ็ดเสร็จ ข แบบชั้นเดียว 5 ห้องเรียน

 

อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม)

 

โรงอาหาร

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)