facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
13:02:37

block_l
Show member
  เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชผักแพว

เนื้อร้อง/ทำนอง นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์

       กลางโขดเขินเนินกระบานารอบด้าน               กลายมาเป็นสถานการศึกษา
ด้วยแรงราษฎร์ แรงรัฐพัฒนา                                 คือผักแพววิทยาสถาบัน
มีความรู้คู่คุณธรรมนำท้องถิ่น                                 เป็นจุดหมายใฝ่ถวิลหวังสร้างสรรค์
ก่อเพื่อชาติ เพื่อศาสน์ กษัตริย์อัน                           เป็นมิ่งขวัญดวงใจไม่ลืมเลือน
       เรารักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องผองเพื่อน             แสด-น้ำเงินจงเจริญเกินใครเหมือน
ติดใจเตือนตราบสิ้นชั่วดินฟ้า                                  แดนแผ่นดินถิ่นฐานอีสานใต้
เราภูมิใจจริงแท้แน่หนักหนา                                  จะสร้างเกียรติประวัติวัฒนา
ชาวผักแพววิทยา ชัย ชโย
       เรารักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องผองเพื่อน            แสด-น้ำเงินจงเจริญเกินใครเหมือน
ติดใจเตือนตราบสิ้นชั่วดินฟ้า                                 แดนแผ่นดินถิ่นฐานอีสานใต้
เราภูมิใจจริงแท้แน่หนักหนา                                 จะสร้างเกียรติประวัติวัฒนา
ชาวผักแพววิทยา ชัย ชโย (ซ้ำ)
 

 


 

 

เพลงด้วยรักผักแพว

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)