facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
10-12-2019
23:19:43

block_l
Show member
  ฝ่ายอำนวยการบริหาร

 

 

นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

 

 

นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการบริหาร

 

นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา

งานพัสดุ

นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ

งานการเงิน - บัญชี

นางสาวสุนิดา  วัฒนานุการ

งานสารบรรณ

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)