facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
13:15:06

block_l
center

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประชุมการจัดงานวันครู


ชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล


ประเมินวิทยฐานะรอบ ต.ค. 2562


กีฬาสีภายใน 2562


มินิมาราธอน 2562


วันพ่อแห่งชาติ


สอบธรรมศึกษา 2562


พิธีถวายราชสดุดี


ผ่าป่าสามัคคี


ปัจฉิมนิเทศนักเรียน


เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด


สร้างชื่อผักแพววิทยา


งานคืนสู่เหย้า 2561


กีฬาสี 2561


วันคริสต์มาส 2561


วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ปี 2561


ประชุมผู้ปกครอง 2/2561


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


วันแม่แห่งชาติ 2561


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561


จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย


เพราะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนผักแพววิทยา


มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล นักกีฬา ปี 2561


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน


กรรมการฟุตบอล ปี 2561


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน


วันสุนทรภู่ 2561


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด


ผักแพววิทยาบริการชุมชนคนในท้องถิ่น ปี 2561


เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2561


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2560


เข้าค่ายลูกเสือ และสมาชิกยุวกาชาด


ทัศนศึกษา นักเรียน ม.1,2,4,5


กีฬาสีภายใน ประจำปี 2560


วันคริสต์มาส ประจำปี 2560


วิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6


พิธีเข้าประจำกอง


อบรมคอมพิวเตอร์ 2560


ศึกษาดูงาน บ้านจำรุง


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


วันแม่แห่งชาติ 2560


พิธีปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10


พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10


มอบเกียรติบัตรลูกเสือ


วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


วันสุนทรภู่ 2560


วันไหว้ครู 2560

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)