คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
Ҫԡк
ͼ
ʼҹ
block_l
ʹ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    งานเลี้ยงส่ง ผอ.ธงชัย เหมเกียรติกุล
    ประเมินผลงาน ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    การทำขนมจากงานใบตอง
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
ẺǨ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
ԡ͹Ź
block_l
ʶԵԡҹͧ䫵
center
ҾԨ

จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย


เพราะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนผักแพววิทยา


มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล นักกีฬา ปี 2561


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน


กรรมการฟุตบอล ปี 2561


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน


วันสุนทรภู่ 2561


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด


ผักแพววิทยาบริการชุมชนคนในท้องถิ่น ปี 2561


เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2561


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2560


เข้าค่ายลูกเสือ และสมาชิกยุวกาชาด


ทัศนศึกษา นักเรียน ม.1,2,4,5


กีฬาสีภายใน ประจำปี 2560


วันคริสต์มาส ประจำปี 2560


วิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6


พิธีเข้าประจำกอง


อบรมคอมพิวเตอร์ 2560


ศึกษาดูงาน บ้านจำรุง


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


วันแม่แห่งชาติ 2560


พิธีปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10


พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10


มอบเกียรติบัตรลูกเสือ


วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


วันสุนทรภู่ 2560


วันไหว้ครู 2560

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2561 Design and Build  โดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)