ผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ  ::  นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง  ::  ผู้บริหารโรงเรียน

วิทยะฐานะ  ::  ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159

 ภูมิลำเนา :: จังหวัดศรีสะเกษ