facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
11:35:41

block_l
shownew
  ข่าวทั้งหมด 28 หัวข้อกลับ1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แก่ผู้สนใจ

ของคุณครูไกรลาส  จิบจันทร์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

1. คู่มือนักเรียน1  

2. คู่มือนักเรียน2 

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพุธ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560

เรื่อง >> ทัศนศึกษา 2560

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 09 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560


ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD)  ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย

ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอังคาร ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2559

center
อัลบั้มทั้งหมด 56 อัลบั้ม : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมการจัดงานวันครู

ชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล

ประเมินวิทยฐานะรอบ ต.ค. 2562

กีฬาสีภายใน 2562

มินิมาราธอน 2562

วันพ่อแห่งชาติ

สอบธรรมศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดี

ผ่าป่าสามัคคี

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

สร้างชื่อผักแพววิทยา

งานคืนสู่เหย้า 2561

กีฬาสี 2561

วันคริสต์มาส 2561

วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ปี 2561

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)