facebook youtube
01 กุมภาพันธ์. 2562 08 กันยายน 2562
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
23-09-2019
07:30:36

block_l
shownew
  ข่าวทั้งหมด 27 หัวข้อกลับ1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แก่ผู้สนใจ

ของคุณครูไกรลาส  จิบจันทร์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

1. คู่มือนักเรียน1  

2. คู่มือนักเรียน2 

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพุธ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560

เรื่อง >> ทัศนศึกษา 2560

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 09 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560


ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD)  ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย

ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอังคาร ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2559


เผยแพร่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
คุณครู นิตินันต์  โพธิ์จิต 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอาทิตย์ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2559

center
อัลบั้มทั้งหมด 45 อัลบั้ม : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

สร้างชื่อผักแพววิทยา

งานคืนสู่เหย้า 2561

กีฬาสี 2561

วันคริสต์มาส 2561

วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ปี 2561

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย

เพราะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนผักแพววิทยา

มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล นักกีฬา ปี 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

กรรมการฟุตบอล ปี 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

วันสุนทรภู่ 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)