คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l
สารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    งานเลี้ยงส่ง ผอ.ธงชัย เหมเกียรติกุล
    ประเมินผลงาน ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    การทำขนมจากงานใบตอง
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
แบบสำรวจ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
นาฬิกาออนไลน์
block_l
สถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
shownew
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ถึง 16 จากทั้งหมด 20 หัวข้อ | หน้า 1 2 3 4 5
เรื่อง >> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

 โรงเรียนผักแพววิทยา นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพุธ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2558

เรื่อง >> กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

โรงเรียนผักแพววิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนักเรียนร่วมเดินประชาสัมพันธ์ โทษของสารเสพติด และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2558

เรื่อง >> โรงเรียนผักแพววิทยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558

โรงเรียนผักแพววิทยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 และนำนักเรียนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 10 มกราคม 2558

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2558

เรื่อง >> ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีแสด-ทองกวาว สามัคคี ปีการศึกษา 2557

 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีแสด-ทองกวาว สามัคคี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนผักแพววิทยา

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันศุกร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม.  พ.ศ.2557

center
ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย

เพราะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนผักแพววิทยา

มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล นักกีฬา ปี 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

กรรมการฟุตบอล ปี 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

วันสุนทรภู่ 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

ผักแพววิทยาบริการชุมชนคนในท้องถิ่น ปี 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2560

เข้าค่ายลูกเสือ และสมาชิกยุวกาชาด

ทัศนศึกษา นักเรียน ม.1,2,4,5

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

วันคริสต์มาส ประจำปี 2560

วิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

พิธีเข้าประจำกอง

อบรมคอมพิวเตอร์ 2560

ศึกษาดูงาน บ้านจำรุง

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันแม่แห่งชาติ 2560

พิธีปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10

พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10

มอบเกียรติบัตรลูกเสือ

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันสุนทรภู่ 2560

วันไหว้ครู 2560
ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159

Untitled Document
รับ-ส่ง หนังสือราชการ


แข่งขันทักษะนักเรียน
แข่งขันทักษะนักเรียน


ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา


Untitled Document
สังคมออนไลน์
Untitled Document
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์Untitled Document
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ


โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  พรานวิบูลวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  หวายคำวิทยา
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
webboard
กระดานข่าว
กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ ตั้งเมื่อ วันที่/เวลา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอร์ดโรงเรียนผักแพวิวทยา
จำนวนผู้เข้าชม 474 ตอบกระทู้ 0
นิตินันต์ โพธิ์จิต 20-08-2557 14:21:41

หัวข้อทั้งหมด 1 จำนวนหน้า : 1 หน้า : 1 Untitled Document
หนังสือราชการจาก กองการศึกษา อบจ.ศก.
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2561 Design and Build  โดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)